1917 De Nederlander Van B.

Op 1 juli 1917 verscheen in het tijdschrift voor soldaten (poileu) “LE CRAPOUILLOT” het volgende artikel over soldaten van het Vreemdelingenlegioen “PORTRAITS DE LÉGIONNAIRES”.Het is ondertekend met de naam DOMINIQUE BRAGA.BRAGA was een Frans Braziliaanse journalist die in 1914 dienst had genomen bij het engagé het Légion étrangère en werkte als journaliste bij Crapouillot. De

1931 Gedenksteen ter herinnering aan de talrijke Hollandsche vrijwilligers, gevallen voor Frankrijk, gedurende den oorlog

Inleiding De hierboven afgebeelde gedenksteen “ter herinnering aan de talrijke Hollandsche vrijwilligers, gevallen voor Frankrijk, gedurende den oorlog” wordt graag gebruikt om artikelen en publicaties over deze vrijwilligers te illustreren.Minder bekent is de geschiedenis van deze gedenksteen. Daarom besloot ik na te gaan wat daarvan te achterhalen was. Welke archieven hier nog mogelijk informatie over

Nederlanders in vreemde krijgsdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog. Soldaat Desire Imandt

Inleiding Het artikel “Nederlanders in vreemde krijgsdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog. Niks Neutraal!” van Ruud Westerink werd op 27 augustus 2023 gepubliceerd bij het online geschiedenismagazine Historiek.Via zijn Linkedin page komen we te weten dat artikel gebaseerd is op zijn onderzoek voor zijn gelijknamige bachelorscriptie dat werd gepubliceerd in “De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918” in

1911 L’Assiette au Beurre, een satire over het Franse en het Nederlandse Vreemdelingenlegioen

Inleiding In het jaar 1911 draaide de anti-vreemdelingenlegioen campagne in Duitsland op volle toeren. Bij het geïllustreerde satirische Franse weekblad “L’Assiette au Beurre” besloot men daarom eens flink de draak te steken met alle onzinnige beschuldigingen die in de Duitse pers verschenen.Men besloot er een hele uitgave aan te wijden die verscheen op 1 April

1921 Een moderne Kenau. Een jong meisje meldt zich aan voor het Vreemdelingenlegioen

In September 1921 verscheen in een groot aantal Nederlandse kranten het volgende korte berichtje, vaak met als kop “Een moderne Kenau”. Een moderne Kenau. Reuter seint uit Melilla: Een meisje van Hollandsche nationaliteit is zich komen aanmelden om dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen. Zij werd natuurlijk afgewezen. [ 02-09-1921 Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage

1904 Een 78 jaar oude, oud-legionair en oud-Sergeant kapelmeester bij de Nederlandse Marine en Landmacht.

Inleiding In een boek met de zeer uitvoerige titel: “Ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Koninklijke vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger. (onderstand aan militairen, gepensionneerd vóór de wet van 1877, en hunne weduwen) Opgericht 28 Febr. 1879“ uit 1904, staat de volgende vermelding naar een oud-legionair: En dat die

Henderik de Haan, Vreemdelingenlegioen 1837-1841

Inleiding Zoekopdrachten in Delpher met als trefwoord Vreemdenlegioen of Vreemdelingenlegioen geven soms de meest verrassende resultaten.Zo trof ik militaire loopbaan van Henderik de Haan, geboren in Amsterdam omstreeks 1818, aan in het in 1843 verschenen medisch boek, getiteld Pathologische studiën, Deel 1 geschreven door de Officier van gezondheid 1e klasse C. Gobée. Henderik de Haan

1913 – 1918 De kindermoord te Princenhage. Gehoord, M. v. H. een gepensioneerd militair

Op 19 mei 1913 berichtte de “Bredasche Courant” over de moord op de 8-jarige Adrianus van den Broek uit Princenhage. Het nieuws over de “Moord te Princenhage” verspreidde zich via de kranten over heel Nederland en haar Koloniën. Gehoord in de zaak werd de gepensioneerde militair M.v.H. die ook in het Vreemdelingenlegioen gediend had.

1914 De kok uit het vreemdelingenlegioen aan boord van de “Ayesha”

Inleiding In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog bracht een Duitse raider, de lichte kruiser Emden, het grootste deel van de geallieerde vrachtvaart in de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan vrijwel tot stilstand. De Emden werd uiteindelijk vernietigd, maar een deel van haar bemanning ontsnapte in een zeilschoener, de Ayesha en keerde

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over