Bernard FRYLAND Mort pour la France le 28-03-1917 Dihovo, Macédoine

Wie in de Franse database “Base des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale” zoekt naar mannen geboren in Nederland (Pays-Bas) krijgt 69 resultaten.
Onder hen; FRYLAND, Bernard geboren op 12 september 1893.
Het formulier betreffende het overlijden van Bernard Fryland, dat na het einde van de Eerste Wereldoorlog door de “l’administration des anciens combattants” (de Franse administratie van oud-strijders) werd ingevuld, ziet er als volgt uit.

Bernard FRYLAND
Mort pour la France le 28-03-1917 (Dihovo, Macédoine)
Né(e) le/en 12-09-1893 à Rotterdam (Pays-Bas)
Grade sergent. Unité 1er régiment de marche d’Afrique (1er RMA)
Classe 1914 (EV). Bureau de recrutement Seine bureau central (75)
Matricule au recrutement 286
Mention Mort pour la France
Lieu de transcription du décès Paris 1er arrondissement (75 – Paris (ex Seine), France)

Om precies te zijn, alleen het bovenste gedeelte van het formulier werd ingevuld door deze organisatie. Vervolgens werd een validatie van de gegevens uitgevoerd door een bevoegde instantie van de stad of gemeente waar de betreffende persoon het laatst officieel woonachtig was geweest. Dit werd geregistreerd in de strook onderaan het document.
In het geval van Bernard Fryland zien we dat de voorgedrukte tekstregels verificatie en betreffende rechtsorgaan zijn doorgehaald, ingevuld werd op de regels erachter “domicile Rotterdam/Holland”. Deze gegevens werden overgenomen in het bevolkingsregister van het 1ste arrondissement van de stad Parijs op 10 mei 1928, mogelijk ook 1922.

This image has an empty alt attribute; its file name is Fryland-Bernard-Acte-de-Deces-Detail.png

10 mei 1922. Transcription de décès Paris 1er

Op 10 mei 1922 werd namelijk in het bevolkingsregister van Parijs een afschrift van de akte van overlijden van Bernard Fryland opgenomen. De akte was afkomstig van het Franse Ministerie van Oorlog (venant de Ministere de la Guerre)
Vijf jaar eerder was Bernard Fryland, sergent bij het 1er régiment étranger, 11e compagnie van het 1er régiment de marche D’Afrique, in Dihove, Servie aan de gevolgen van oorlogsverwondingen overleden.

De registratie was als volgt:

Transcription d’un acte de déces de Lalué (Serbie) L’an mil neuf cent dix sept, le deux avril a neuf heures etant a Lalué (Serbie) acte de décès de Bernard Fryland sergent au 1er régiment étranger 11e compagnie du 1er régiment de marche D’Afrique. No Mle 16716.
Né le douze septembre mil huit cent quatre vingt dix a Rotterdam (Hollande).
“Mort pour la France” a Dihove (Serbie) le vingt huit mars mil neuf cent Dix sept a quinze heures par suite de blessures de guerre.
Conformément a l’article 77 du Code civil nous nous sommes transporté aupres de la personne décede et assuré de la réalité du décès.
Dressé par moi Louis Maurice Geay, lieutenant colonel, commandant de 1er régiment de marche d’Afrique, officier de la Légion D’honneur, décoré de la croix de guerre, officier de l’etat civil sur la déclaration de Douard Pierre soldat de 1e etranger vingt trois ans, croix de guerre, et de Abraham Matisson soldat de 1e etranger vingt sept ans, temois qui ont signé avec moi après lecture – Suivent signatures et légalisations.
Mention rectification (Loi du 18 avril 1918)
Le sergent Fryland né le douze septembre mil huit cent quatre vingt treize et non le douze septembre mil huit cent quatre vingt dix,
domicilé légalement à Rotterdam/Hollande) était fils de Emile et de Dora Van der Rhoer– Paris 28 avril 1922.
Transcrit de dix mai mil neuf cent vingt deux, Douze heures quinze par nous Alexandre Amadée Jolly adjoint au maire Du premier arrondissement de Paris officier de la Legion d’honneur.

2 januari 1917 Décret de rejet de naturalisations d’engagés et autres étrangers en France

Binnen het Franse administrative system, gevonden middels Filae, treffen we Bernard Fryland nog een keer aan, namelijk in een lijst van personen van wie op 2 januari 1917 hun verzoek tot naturalisatie tot de Franse Nationaliteit werd afgewezen.

Décret de rejet de naturalisations d’engagés et autres étrangers en France, du 2 janvier 1917
Cote du decret: BB/34/444
Cote du dossier: 20654 X 14 (numéro du dossier à consulter en sous-série BB/11)
Source: Archives nationales

Bernhard Fryland uit Rotterdam ?

Alle drie deze Franse documenten geven aan dat Bernard Fryland op 12 september 1893 in Rotterdam geboren zou zijn. Bij registratie in Parijs werd nog aangegeven dat het niet 1890 maar 1893 moest zijn.
Maar in Nederlandse archieven is niemand te vinden met deze personalia, ook niet als er variaties van de schrijfwijze van zijn naam worden gehanteerd.
Wie deze Bernard Fryland was en waar hij nu eigenlijk vandaan kwam bleef zo jarenlang een mysterie.

“Nabij het Macedonische front”

Eerste hulp post, mogelijk, in Dihovo, République de Macédoine, waar Bernard Fryland op 28 Maart 1917 aan de gevolgen van opgelopen verwondingen kwam te overlijden.
De opname is van 16 Maart 1917
[Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,
diffusion RMN-GP ]

Er kwam enige beweging in de zaak toen ik in 2017 een E-mail kreeg van historicus John M. Stienen.
John had uitvoerig onderzoek gedaan naar een Nederlandse medische missie tijdens de Eerste Wereldoorlog en had daar ook een artikel over geschreven:
“Een Nederlandse medische missie nabij het Macedonische front tijdens de Eerste Wereldoorlog”
Bij dit onderzoek had John een krantenartikel gevonden in de “Nieuwe Leidsche Courant” van 19 december 1931 (pagina 9) getiteld “Nabij het Macedonische front”. Het krantenartikel was onderdeel van een feuilleton. Daarin wordt door een Nederlandse verpleegster een bezoek van twee Nederlandse legionnaires aan de Nederlandse medische missie in Monastir in 1917 beschreven. In een vervolg staat verder te lezen dat twee andere Nederlandse legionnaires gesneuveld waren bij de gevechten in bergen rondom Monastir.
John startte een onderzoek om de namen van deze legionnaires te achterhalen en vond zo ook de gegevens van Bernard Fryland. Maar ondanks uitgebreid onderzoek, zo bladerde John alle boeken met Rotterdamse geboorteakten, digitaal, door en zocht ook regelmatig naar zijn stamboek in Parijs en zocht hij zelfs naar alle jongens die geboren waren in Nederland op 12 september in diverse jaren.
Maar het lukte maar niet, verdere informatie over Bernard Fryland te vinden tot begin 2022.

De doorbraak, Dora, de moeder

De doorbraak in het onderzoek kwam met de vondst van de registratie van Bernard Fryland in het bevolkingsregister van Parijs. Daarin stonden ook de namen van zijn ouders vermeld. Wat John opviel was de naam van de moeder Dora, uniek en Nederlands. In combinatie met Van der Rhoer kwam hij via Google eerst in Den Ham uit.
Daarna in Keulen bij haar Stolperstein na eerst een verwijzing naar coördinaten voor een ‘Dora Friedland geb. van der Rhoer te hebben gevonden.

Stolperstein Dora Friedland, geboren van der Rhoer

Daarna vond John via hun Stolpersteine de beide dochters bij YadVashem met geboorteplaats Oldenburg.
Het werd duidelijk dat Frylkand, Friedland moest zijn. In Oldenburg vroeg John toen de geboorteakte van zoon Bernard op. John noemde het een gelukstreffers omdat bleek dat zijn vader bij het spoor werkte, waardoor Bernhard overal geboren had kunnen zijn.

Het mysterie was opgelost Bernard Fryland was dus als Bernhard Friedland.

John schreef de volgende gastblog over Bernhard Friedland.

Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over