BLAES, Francois 1865

Francois Leopold trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op de 25e Juni 1900.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 40045
Doorlopende nummer : 24894
Algemeen stamboeknummer in Indië : 52859

Namen en Voornamen

Blaes, Francois Leopold

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Charles
Moeder Jeannne Marie Biltereijst
Geboren te St Gilles / België
den 13e November 1865
Laatst gewoond te St Gilles
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.80 Meter.

Aangezicht ovaal
Voorhoofd gewoon
Oogen bruin
Neus groot
Mond klein
Kin rond
Haar dr blond
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen geene

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het 1e Regt Etranger van 20 September 1893 tot 20 September 1898.

Nederlandsche dienst

Den 25e Juni 1900 vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de Koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande op dato met f 200 handgeld.

Krantenbericht van 19 oktober 1903 uit de Sumatrapost waarin Eur. fuselier Blaes de 6e prijs kreeg bij een Militair kegelconcours
[ Delpher ]

26 Juni 1906 gereëngageerd voor twee jaren als fuselier / opgave 10 Juli 1906 /


26 Juni 1908 gereëngageerd voor twee jaren als korpl: schoenmaker / opgave 2 Juli 1908 /

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

In Algiers van 24 September 1893 tot 18 Februari 1894 en van 13 Juni 1896 tot 20 September 1898.
Bij de Division d’occupation van Tonkin en Annam van 19 Februari 1894 tot 12 Juni 1896.
Heeft de Koloniale medaille “Tonkin” ontvangen.
Bij Koninklijk Besluit van 2 Juli 1900 No 46 vergunning verleend tot het dragen van de Franse Koloniale Medaille met de gesp “Tonkin”

Korpl: Schoenmaker
Gouvernements besluit dd. 4 Sept: ’09 No. 60
GEGADEERD MET 220 S’JAARS

lich: gebreken niet ontstaan in door de dienst. […]
14 September 1909 te Hagelang afgegaan
Voll Stamm 29482

Opmerkingen

Wed : J.M. Blaes
Chaussee d’Alsenberg 23 te St Gilles

Inf. ag. 1903/4109

kan 2kl
Terug per SS. Sindoro
Aangekomen te Rotterdam
den 20 februari 1910
Contract overveer
Exh. 1 Maart 1910 No 41

Passagierslijst van het ss. Sindoro, zoals gepubliceerd op 15 februari 1910 in Het Vaderland.
Onderaan F.L. Blaes.

Ag. v / 2647 / M.P.Z. 6-9-51
Inl. over – aan Gemeente Harderwijk

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1900 n°. 46 is aan den voor den dienst in Indië bestemden
soldaat F. L. Blaes, van het koloniaal werfdepot. vergunning verleend tot het dragen van de Fransche Koloniale Medaille, met de gesp „Tonkin”.

Fransche koloniale medaille met de gesp „Tonkin”

Registratie onderscheidingen Kanselarij der Nederlandse Orden

Na het overlijden van Francois Blaes nam de Kanselarij der Nederlandse Orden zijn onderscheiding in ontvangst.

Onderscheiding (in het jaar 1815-1993)
Gedecoreerde Francois Leopold Blaes
Extra informatie: Orde Overige Buitenlandse Orden
Bronvermelding :Nationaal Archief, Registratie onderscheidingen
Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1993, Den Haag, archief 2.02.32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over