SMET, Auguste 1848

Het onderzoek

Op zoek naar de sergeant-titulair, facteur bij het Koninklijk Militair Invalidenhuis op Bronbeek, A. Smet

Bij het onderzoek naar mogelijk oud-legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen die na in dienst te zijn getreden van het KNIL, bij Koninklijk besluit (KB) vergunning verleend hadden gekregen tot het dragen van hun toegekende Fransche koloniale medaille, werd ook onderstaande KB gevonden:

Bij Koninklijk besluit van 19 Juni 1897 no. 30 is aan den gegageerden militair van het leger in Nederlandsch-Indië A. Smet, thans sergeant-titulair, facteur bij het Koninklijk Militair Invalidenhuis op Bronbeek , vergunning verleend tot het dragen van de Fransche koloniale medaille met de gesp „Algerie”.

In tegenstelling tot de meeste andere KB’s gevonden bij dit onderzoek, was hier het jaar van in dienst treden van A.Smet bij het KNIL niet vermeld. Dit jaartal in noodzakelijk om verdere gegevens over A.Smet te kunnen vinden in de stamboeken bij het Nationaal Archief.

Museum Bronbeek

Besloten werd contact op te nemen met het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek of deze mogelijk gegevens over A. Smet in hun archieven hadden. Een antwoord kwam vrij snel:

“Wij hebben in ons bezit de stamboeken van Bronbeek, daarin komt sergeant majoor titulair Auguste Smet voor, hij is ingeschreven als bewoner in augustus 1883. Hij is in juli 1913 overleden op Bronbeek. Hij vervulde op Bronbeek ook de functie van facteur. Hij is van geboorte Belg. In zijn Bronbeek stamboek staat vermeld dat hij zich twee maal heeft aangemeld bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk, in 1875 en 1882. Hij is met deze gegevens terug te vinden in de stamboeken bij het NA: NL-HaNA_2.10.50_186_0054 & NL-HaNA_2.10.50_205_0223.”

Met deze gegevens kon het onderzoek naar A. ( Auguste) vergelijkbaar met de onderzoeken naar de geschiedenis van andere oud-legionairs worden voortgezet.

Auguste SMET

Auguste Smet trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 30 December 1875.

Opmerking: Onder het jaartal 1875 werd hij echter in de Namenklappers op de ‘Suppletiefolio’s’ van “onderofficieren en minderen”, niet aangetroffen, maar wel als één van eerste in het “nieuwe jaar” 1876.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 19809
Doorlopende nummer : 69803
Algemeen stamboeknummer in Indië : 77938

Namen en Voornamen

Smet, Auguste

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Constantin
Moeder Virginie Docert
Geboren te St Nicolas / België
den 26 September 1848
Laatst gewoond te Parijs
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1 meter 6 decim. 8 centimeter. ” millim.

Aangezicht ovaal
Voorhoofd gewoon
Oogen blauw
Neus groot
Mond idem
Kin rond
Haar bruin
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen geene

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het Vreemden Legioen van 22 Juli 1870 tot 22 Juli October 1875 als soldaat.

Officier van het Franse Vreemdelingenlegioen omstreeks 1870.
Afbeelding uit het boek “Het Belegerde Parijs” uit 1871
Zie de voor die tijd typerende schrijfwijze “Vreemden Legioen” zoals ook gebruikt in het Stamboek van het KNIL bij de registratie van Auguste Smet.

Nederland

Bij het Koloniaal Werfdepot den 30 December 1875 vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen ingaande met den dag van ontscheping met den 16e Februari 1897 met f 300 handgeld.

Gedane veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze van de dienst afgedaan.

Den 22 Januari 1876 te Nieuwe diep overgegaan aan boord van het Stoomschip Voorwaarts bestemd naar O.J.

PASPOORT den 6 November 1881
Terugkeer per Drenthe
Aangek te Rotterdam
11 April 1882

Zie later 25562
[In potlood, dit is een verwijzing naar een folionummer, zie NL-HaNA_2.10.50_326_0257 ]

Toegekend de bronzen med. voor trouwen dienst Exh. 4/19 82 N 39.

1882 opnieuw in dienst bij de koloniale troepen

Slechts enkele dagen na zijn aankomst in Rotterdam nam Auguste Smet weer dienst bij koloniale troepen en wel op 16 mei 1882.

Dit keer werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 25562
Doorlopende nummer : 87594
Algemeen stamboeknummer in Indië : 15197

Alle gegevens van zijn vorige diensttijd werden overgenomen. Hieronder zijn alleen aanvullingen en de gegevens van zijn nieuwe dienstperiode gegeven.

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

[…]
25 April 1882 met paspoort wegens expiratie van dienst het Certficaat vaan goed gedrag afgegeven.

Bij het Koloniaal Werfdepot den 16 Mei 1882 vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen ingaande met den dag van inscheping met f300 premie.

Gedane veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze van de dienst afgedaan.

In dit latere Stamboek waarin Auguste Smet is geregistreerd zijn dit keer ook de veldtochten waaraan hij in zijn eerdere dienstperiode had deelgenomen opgenomen:

1876 Krijgsverrichtingen Atjeh
1877
1879 en 1880 Idem tegen Atjeh
1878 Idem in Toba/ Sumatra’s Westkust
Eereteken voor belangrijke krijgsbedrijven van 1873 – 1876 Atjeh.
Den 20 April 1882 toegekend de Bronzen medaille zonder gratificatie.

In het stamboek van Bronbeek zijn deze als volgt opgenomen:

1876, 77, 79 en 80 Krijgsverrichtingen te Atjeh.
1878 Idem in Toba/ Sum : W.K.
Brozen medaille 20 April 1882
Eereteeken belangr. krijgsb.
1873-1880 Atjeh
Zilveren medaille oranje hanger [?]
31 Aug. 1898


Terug per Limburg den 3 Mei 1883
Aangekomen te Rotterdam
Contract overvoer. Zie exh: 5/9 1883 No 70
Fuselier
Exh. St No 5656

Gagt fo 9993.

1883 Bronbeek

Een paar maanden na zijn aankomst in Rotterdam ging de gegageerden, i.e. eervol ontslagen, Auguste Smet wonen op Bronbeek.

1897 Médaille coloniale

Ergens in de periode 1893 – 1897 moet Auguste Smet geïnformeerd zijn dat hij op basis van zijn dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen in Algerije, met terugwerkende kracht recht had op de Médaille coloniale met gesp Algerie.
De Franse Médaille coloniale was door een Wet van 26 juli 1893 in het leven geroepen. De medaille werd o.a. toegekend voor militaire dienst in oorlogstijd in het Franse koloniale rijk en in de Franse protectoraten.
Het aantal aanvullende dekreten op deze wet is zeer omvangrijk. Als zodanig is het zonder de staat van dienst van Auguste Smet moeilijk na te gaan voor deelname aan welke veldtocht of veldtochten hij deze precies gekregen heeft. Mogelijkheden zijn:

Expédition de l’Oued-Guir : du 26 mars 1870 au 10 mai 1871.
Répression de l’insurrection de 1871 : du 21 janvier 1871 au 17 janvier 1872.

France Phaleristique

Reconstructie medaille groep

Na de toekenning van het onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst in brons in 1882, zou de medaille groep van Auguste Smet er zo uitgezien kunnen hebben.

Medaille groep (reconstructie) Auguste Smet,
zoals hij deze rond 1882 gedragen zou kunnen hebben.
Eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven, gesp 1873-1880 Atjeh
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst in brons.
Franse Medaille Coloniale met gesp “Algerie”Overlijden

Op 16 Juli 1913 overleed Auguste Smet te Bronbeek.


Dank

Met dank aan:
P.J.C. (Pauljac) Verhoeven
Hoofd museum
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek
Ministerie van Defensie

Collecties online: www.museumbronbeek.nl & www.bronbeek.nl

Bronnen

1. Gerard Keller – Het belegerde Parijs: bewerkt volgens de beste bronnen en na eigen aanschouwing – Arnhem, D.A. Thieme, 1871

2. http://www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/herinnering/ebk.html

3. France Phaleristique

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over