RETTIG, Friedrich 1881

Friedrich August Albert Rettig trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 7 December 1910.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 43697
Doorlopende nummer : 5091
Algemeen stamboeknummer in Indië : 69386

Namen en Voornamen

Rettig, Friedrich August Albert

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Johann Friedrich
Moeder Henritte Wilhelmine Seeburg
Geboren te Staaken / Duitschland /
den 24 Februari 1881
Laatst gewoond te Bremen / Duitschland /
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.57 Meter.


Merkbare teekenen getatoeëerd op de linkerarm

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het Vreemden Legioen van 24 Augustus 1901 tot 24 Juli 1908

Duitsche dienst

Bij de Infanterie van 9 September 1908 tot 26 September 1910.

Nederlandsche dienst

7 December 1910 Verbonden als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen, zoowel in als buiten Europa, ingaande den 16 Januari 1911: premie f 225 .

[ Koninklijk besluit van 28 Januari 1911 no. 43 ]

16 Januari 1917 Gereengageerd voor twee jaren als fuselier ( opgave 5 Februari 1917 )

31 Maart 1922 met verbreking van het lopend verband gereëngageerd voor vier jaren als Inf 1e kl ( opgave 10 Mei 1922 )

31 Maart 1926 Gereëngageerd voor vier jaren als Infist 1e kl ( opgave 6 Mei 1926 )

22 Mei 1930 Verbonden [?] voor een jaar en 3 2 dg / als Brig: /

26 Maart 1931 Eervol ontslag in Nederlandsche Indië onder toekenning van pensioen toegestaan; de verklaring van aanbeveling toegekend.
Zou desverkiezende tot een herverbintenis in rang zijn toegelaten.
Na het Leger te hebben verlaten of in het genot te zijn gesteld van verlof in aansluiting met den datum van dienst eindiging kan kan betreffende wederaanneming geen enkele toezegging worden gedaan.

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

Ziektenboekje naar Koloniale Reserve
den 26 Mei 1931 te Buitenzorg
uit den militairen dienst ontslagen.

Bij beschikking van den Legercommandant dd. 1 Mei 183/ I Afdeling a 183/I
toegekend een Pensioen van f 800,- ‘s jaars wegens volbrachten diensttijd,
26 Mei 1931 Te Buitenzorg uit den militairen dienst ontslagen.

Opmerkingen

J.F. Rettig Wertherstrasse 1 te Spandau (Duitsland .)

Ziektenboekje naar Koloniale Reserve
den 16 Jan. 1919
te Soerabaia als fuselier
met paspoort
Exh. 20 Maart 1919 No 37

Inf. 1e kl (Kol Res Verlof )
Terug per SS “Rembrandt”
Aangekomen te Amsterdam
den 19 Mei 1922
23 September 1922 teruggekeerd per SS “Tabanan”

F.A.A. Rettig als passagier vermeldt op de passagierslijst van het .s.s “Tambore” van Tandjong-Priok naar Rotterdam 15 Maart 1922
[ De Indische courant 15-03-1922 ]

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

By Koninklijk besluit van 28 Januari 1911 no. 43 is aan den voor den Indischen dienst bestemden soldaat F. Rottig vergunning verleend tot het dragen van de hem vanwege de Fransche Repuliek geschonken Fransche Koloniale Medaille met de gespen “Sahara” en „Algérie”.

SS Van Imhoff 19 januari 1942

ss. “Van Imhoff”

Op 18 januari 1942 voer het koopvaardijschip Van Imhoff uit met aan boord 500 geïnterneerde Duitse gevangenen. Deze Duitse burgers woonden in het voormalig Nederlands-Indië. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden zij echter als potentiële spionnen gezien en opgesloten in kampen.
Met het Japanse leger in aankomst werden zij verplaatst naar Brits India. Het stoomschip werd bij Sumatra echter door een Japans gevechtsvliegtuig opgemerkt en met een torpedo tot zinken gebracht. De Nederlandse bewaking en bemanningsleden verlieten via reddingsboten het schip maar lieten de Duitse gevangenen aan hun lot over. Slechts 65 Duitse gevangenen overleefden de scheepsramp, ruim 411 mannen kwamen om het leven.

Transport per ss.”Van Imhoff” am 18.1.1942 aus Sibolga mit total 477 Mann;
Schiff bombardiert und gesunken am 19.1.1942 auf 97° OL – 20° SB.
Gerettet: 68 Mann, davon 3 gestorben;
vermißt bzw. todt: 409 Mann

In de lijst van slachtoffers op nr.217, Friedrich Rettig 60 jaar oud.

217 Retting, P.A.A., pens. N.-I. Soldat, Buitenzorg

[ https://www.bnnvara.nl/imhoff/slachtoffers ]

Oorlogsgraven Stichting

  • Friedrich August Albert Rettig geboren te Staaken, D, overleden op 19 januari 1942 in Ind. Oceaan a/b s.s. Van Imhoff

Bronvermelding

Geregistreerde: Friedrich August Albert Rettig, geboren te Staaken, D, overleden op 19 januari 1942 in Ind. Oceaan a/b s.s. Van Imhoff. Extra informatie. Nationaliteit Nederlands [ Waarschijnlijk niet correct ]
Bronvermelding: Nationaal Archief, Persoonsdossier
Persoonsdossiers Oorlogsgraven Stichting, 1947-1994, Den Haag, archief 2.19.255.01, inventaris­num­mer 126589A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over