“De stek van Marokko” herinneringen aan een Limburgse zwerver

“Marokko” heette eigenlijk Antoon van den Akker en was een bekend stadsfiguur in Venlo.

“Marokko” leidde een avontuurlijk bestaan, zwierf veel door Europa maar kwam altijd weer in Venlo terug. Tijdens die omzwervingen en ook in Venlo verdiende hij met schoenlappen de kost. Voortdurend droeg hij een stok bij zich, waarop hij medailles en munten uit diverse landen had gespijkerd. Over zijn vele reizen mocht hij graag vertellen. Het grootste avontuur waarover hij in de Venlose kroegen sprak, was zijn verblijf in het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn tijd in dat legerkorps bracht hij voornamelijk in Marokko door, vandaar zijn bijnaam.
Op het eind van zijn leven verkocht hij zijn beroemde stok aan een kastelein.

Museummedewerker Ad Bogers met de stok van Marokko, april 2016
[ foto Sef Derkx ]

Tegenwoordig wordt deze bewaard in het Limburgs Museum.
Een beeldje van Marokko is te vinden in de Venlose Jodenstraat.
“Marokko” is hiermee waarschijnlijk de enige oud Legionair in Nederland met een eigen monument.

“Waarschijnlijk” aangezien er op dit moment geen verdere gegevens zijn die bevestigen dat Antoon van den Akker in het Vreemdelingenlegioen gediend heeft.

Antoon van den Akker alias “Marokko”

Historicus Sef Derkx [5] schreef over hem:

Van den Akker was echt een stadstype, zijn biotoop was het café. Sjraar was een rijzige kerel met een onverschrokken blik in de ogen. Wanneer hij tenminste niet te diep in het glaasje had gekeken.
De bijnaam Marokko had hij gekregen of zichzelf aangemeten, omdat hij onder zijn diensttijd bij het Vreemdelingenlegioen in Marokko gestationeerd zou zijn geweest.
Of het dienstverband in vreemde krijgsdienst een door Sjraar van den Akker zelf gecreëerde mythe was of dat het berustte op feiten, wist niemand met zekerheid.

Het deed er eigenlijk ook niet toe, de verhalen erover waren immers prachtig.

Wat is er tot nu toe wel bekend?

Jeugd

Antoon Gerard van den Akker werd geboren op 11 oktober 1887 als zoon van Johan Peter van den Akker en Johanna Knapen [1].

8 december 1903

Op 9 december 1903 verscheen er in het dagblad “Het huisgezin” volgende berichtgeving van de Burgemeester van Venlo betreffende de onteigening van een woning waarin de naam Antoon Gerard van den Akker genoemd werd.

De Burgemeester der Gemeente Venlo
Gelet op art. 84 der Onteigeningswet, zooals die is aangevuld bij art. 26 der Woningwet; Brengt ter algemeene kennis : dat bij Raadsbesluit van den 19 Aug. 1903 is besloten tot onteigening van de volgende gebouwen, opgenomen in het onteigeningsplan B: le Het gebouw, tevens woning, kadastraal bekend gemeente Venlo Sectie I no. 886, eigenaar Louis van den Akker, mede-eigenaren : le Helena, 2e Geertruida, 3e Hendrika, 4e Nicolaas en 5e Antoon Gerard van den Akker, allen minderjarigen, wonende te Venlo, ter oppervlakte van 75 centiaren.

1905 – 1927

Volgens Sef Derkx [5] woonde het gezin Van den Akker van 1905 en 1927 in Oostende in België.

7 februari 1927, terug uit Marokko

Op 7 februari 1927 kwam Antoon van den Akker terug in Venlo en werd ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hij gaf als beroep schoenlapper op. Hij liet eveneens noteren, dat hij vanuit Marokko was teruggekeerd naar Venlo. [5]

Openbare dronkenschap

Kort daarop, 22 april 1927 kreeg Antoon van den Akker een gevangenisstraf opgelegd van 10 dagen wegen openbare dronkenschap, die hij echter pas bijna een jaar later op 23 maart 1928 onderging.

Registratie van Antoon Gerard van den Akker in het gevangenisregister van Breda [2]

In 1930 werd hij door het gerecht van Rotterdam wederom tot 2 dagen gevangenisstraf veroordeeld vanwege openbare dronkenschap [3]

1931 Huwelijk

In 1931 trouwde Antoon van den Akker 43 jaar oud met de 65 jarige Maria Catharina Agnes Repping uit Sittard [6].

Overlijden

Antoon van den Akker overleed 66 jaar oud, op 3 september 1954 te Helden.

Vreemdelingenlegioen

De enige formele verwijzing naar het land Marokko is de door Sef Derkx genoemde registratie van 7 februari 1927 bij de burgerlijke stand in Venlo. Sef Derkx verwijst verder nog naar het feit dat aan zijn legendarische stok een munt van vijf frank uit Marokko hangt [5].
De enige verwijzing naar de duur van een mogelijk diensttijd in het Vreemdelingenlegioen, 7 jaar, komt uit een krantenartikel uit 1962 [4].
Indien Antoon van den Akker dus kort na zijn diensttijd naar Venlo zou zijn terug gekeerd zou dit wijzen op de periode 1920 – 1927.
In 1920 was hij 33 jaar oud. Het kwam voor maar hij zou daarmee wel behoord hebben tot de procentuele kleine groep oudere rekruten [ Le Régiment 29 maart 1914 ].
Zou hij als jongere man dienst hebben genomen, zeg toen hij 20 was zou dat in 1907 zijn geweest.
In beide gevallen betreft het de periode dat het gezin Van den Akker in België woonachtig was.
Praktische omstandigheden zoals de afstand tot een rekruteringsdepot van het legioen blijken een niet onbelangrijke rol te spelen bij het uitvoeren van het (impuls) besluit van jonge mannen dienst te nemen.
Van Oostende naar het dichtstbijzijnde depot in Lille was het in ieder geval niet ver, 67 km.
Op de website van Atelier Spoor [8] wordt bij een beeldje van Antoon van den Akker nog het volgende geschreven

Anton diende in het Franse vreemdelingenlegioen waar hij daar met twee jaar dwangarbeid [werd] bestraft. In 1927 keerde hij terug naar Venlo waar hij op de Miste en later op de Jodenstraat woonde. Anton had door de dwangarbeid in Marokko in de brandende zon een tropensyndroom opgelopen. Hierdoor praatte in zichzelf en riep dan luid “Maroque”, waardoor hij de naam Marokko kreeg.


Het blijven speculaties harde bewijzen dat Antoon van den Akker daadwerkelijk in het Vreemdelingenlegioen gediend heeft ontbreken helaas nog steeds.1. Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte
Burgerlijke Stand in Limburg, Venlo, archief 12.120, inventaris­num­mer 42, 12 oktober 1887, aktenummer 313

2. Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters
Gevangenissen in Breda, Deel: 319, Periode: 1927-1929, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 319, Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

3. Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters
Gevangenissen in ‘s-Hertogenbosch, Deel: 513, Periode: 1929-1930, ‘s-Hertogenbosch, archieftoegang 52, inventaris­num­mer 513, Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

4. Het Parool 11 augustus 1962 “De stek van Marokko”

5. https://floddergatsblog.wordpress.com/2016/04/13/marokko/

6. Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Huwelijk
Burgerlijke Stand in Limburg, Venlo, archief 12.120, inventaris­num­mer 112, 24 augustus 1931, aktenummer 111

7. Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Overlijden
Burgerlijke Stand in Limburg, Helden, archief 12.131, inventaris­num­mer 2982, 4 september 1954, aktenummer 59

8. https://stadsfiguren.nl/marokko/

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over