Van Luit, Johannes

De naam van Johannes van Luit dook op bij het onderzoek naar Naturalisatie aanvragen van mannen die dienst hadden genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Het betrof in het geval van Johannes van Luit niet zijn eigen verzoek om Naturalisatie maar het verzoek van zijn vrouw Antonia Sotnikowa.
Het Memorie van Toelichting van deze aanvraag uit 1969 luidde als volgt:

De Russische verzoekster Antonia Sotnikowa, genoemd onder 21, werd in 1918 te Destribowska-Kursk in de Sowjet-Unie geboren. Tijdens de oorlog was adressante als dwangarbeidster in Duitsland te werk gesteld.
Na haar bevrijding kwam zij in 1944 herwaarts, waar zij sedertdien steeds heeft gewoond.
In 1945 trad zij in het huwelijk met Johannes van Luit, die in 1932 het Nederlanderschap had verloren door dienstneming in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Haar man is in 1960 overleden.
Verzoekster geniet uitkering ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet.

( Illustratie )
Vrouwelijke dwangarbeiders in Duitsland waarschijnlijk uit de uit de Sovjet Unie.
Deze uit het Oosten afkomstige arbeiders werden gekenmerkt door de Duitsers met een het embleem OST voor Ostarbeiter.

Op basis van de gegevens in het Memorie van Toelichting kon verdere informatie over Johannes van Luit gevonden worden.

Jeugd

Johannes van Luit werd geboren op 31 januari 1906 te Zwolle als zoon van Arnoldus van Luit en Harmina Busweiler.

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1932, nam Johannes van Luit, 26 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1945 Huwelijk

In 1945 trouwde hij met Antonia Sotnikowa.
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over