MENCH, Georg 1880

Georg Carl Philipp Conrad Mench trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 3 december 1910.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 43708
Doorlopende nummer : 5142
Algemeen stamboeknummer in Indië : 69431

Namen en Voornamen

Mench, Georg Carl Philipp Conrad

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Philipp
Moeder Anna, Juliana, Aschenbrenner
Geboren te Reichensachsen / Duitschl/ Is genaturaliseerd Franschman
den 14 Maart 1880
Laatst gewoond te Rouen / Frankrijk /
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.8 Meter.


Merkbare teekenen litteeken rechterwang

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het Vreemden Legioen van 10 Januari 1905 tot 25 Augustus 1909 het laatst als Caporal.
[ 4 jaar en 8 maanden ]

Nederlandsche dienst

3 December 1910 Verbonden als kanonnier 2e kl voor zes jaren bij de Koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande den 30 Januari 1911; premie f 225.

Gedane veldtochten, versierselen, bekomen wonden en uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan


korps der Art
den 18 December 1913
het paspoort met c.v.g.g.
in Nederlandsch Indie
toegestaan middels plaatsvervanging 30 Dec 1913 te Tjimahi afgegaan Voll/stamb 34948

Opmerkingen

Geene

Buiten: Zaken zendt medaille met gesp en brevet ter uitreiking
Exh 18 Maart 11. 15
Ontvangbewijzen terug aan Buiten: zaken
Exh 7 Juni 11. 25

Voordracht a/d Koningin om hem te vergunnen om vreemde medaille te dragen
Exh 26 Sept 11. 37
Kon: besluit efm de voordracht.
Exh 11 Ocxt. 11. 80

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1911 n°. 26 is aan den voor den Indischen dienst bestemden kanonnier G. C. Ph. C. Mench vergunning verleend tot het dragen van de hem vanwege de Fransche Republiek uitgereikte Médaille Coloniale, met den gesp „Algérie”.

Medaille Coloniale gesp “Algerie”

Franse Dienst

Naturalisatie

Op 22 maart 1909 verkreeg Georg Mench de Franse Nationaliteit.
Numéro de décret: Bulletin Nº 6 Décret Nº 635.
Hij diende op dat moment als caporal bij het 1er régiment étranger.

Publicatie van de Naturalisatie van Georg Mench.

Na zijn Nederlandse dienst in 1913, ging Georg Mench naar Frankrijk.
Daar werd hij in 1914 gemobiliseerd en geplaatst bij een van de Sections de commis et ouvriers militaires d’administration (COA)
Il existe en août 1914, 25 COA. In augustus 1914 waren er 25 COA’s. Elke sectie van C.O.A werd toegewezen aan een legerkorps waarvan het, het nummer droeg. Er worden ook extra secties opgericht, toegewezen aan de militaire regering van Parijs en de belangrijkste bolwerken.

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/regmatmil/osd.php?clef=Mench-Georg+Carl+Philipp+Conrad-1908-2356-Algérie-Oran-1880-03-14-Reichensachsen-Allemagne-LEG

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over