DIETL, Kastullus 1864

Kastullus Dietl trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op de 14e September 1898.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 39399
Doorlopende nummer : 22766
Algemeen stamboeknummer in Indië : 50193

Namen en Voornamen

Dietl, Kastullus

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Kastulus
Moeder Madeleine Schreck
Geboren te Thonstetten / Duitschland/
den 10e februari 1864
Laatst gewoond te Beeck / Duitschl. /
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.71 Meter.

Aangezicht ovaal
Voorhoofd gewoon
Oogen bruin
Neus gewoon
Mond idem
Kin rond
Haar bruin
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen getatoeëerd op borst en beide armen

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het 2e Regt Etranger van 22 November 1892 tot 22 November 1897
[ 5 jaar ]

Nederlandsche dienst

Den 14e September 1898 vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de Koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande op dato met f 200 handgeld.
Behept met 3/4 gezichtsscherpte op het r.o. (V.O.S. = 1.) en geringe aderuitzetting aan het linkeronderbeen.

28 October 1904 gereëngageerd voor vier jaren als soldaat ziekenverpleger / opgave 3 December 1904 /
19 November 1908 gereëngageerd voor vier jaren lasvoren / opgave 3 December 1908 /

Gedane veldtochten, versierselen, bekomen wonden en uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

[ Deze gegevens geregistreerd in het Volledig Stamboek ]

In Algiers van 25 November 1892 tot 2 Februari 1893 en van 11 Maart 1895 tot 21 November 1897.
In Tonkin van 3 Fevruari 1893 tot 10 Maart 1895.
Heeft de koloniale medaille van Tonkin ontvangen.
Bij Koninklijk besluit van 19 September 1898, No 32 vergunning verleend tot het dragen van de Fransche koloniale medaille met den gesp “Tonkin”
1901, 1902 Krijgsverrichtingen tegen Djambi.
1908, 1909 Krijgsverrichtingen in de Residentie Timor en Onderhoogheden.
1911 Krijgsverrichtingen in Nieuw Guinea.

28 December 1904 toegekend de bronzen medaille zonder gratificatie
28 Februari 1905 alsnog toegekend de gratificatie wel f 12,-

Eereteeken voor belangrijke Krijgsbedrijven: 1901-1904 Djambi.
Is gediplomeerd Ziekenverpleger.
8 November 1910 toegekend de zilveren medaille.
[…]

Opmerkingen

Andreas Schreck te Thonstetten / Beijeren /

Consul der Nederlanden te Marseille declareert f40,80 van de ontscheping te Marseille van D.
Exhm 6 jan. 13 . 39

Korp; ziekenverpl.
Bij Gouvernement besluit dd. 4 NVo ‘ 12 No 36.
GEGAGEERD MET 260 S’JAARS
volbracht diensttijd
[…]

19 November 1912 te Magelang afgegaan
Voll Stamm 33441

Gegageerd korps Ziekenverpl.
Terug per SS. Rindjani
Aangekomen te Marseille
den 27 December 1912
Contract overvoer
Exh. 9 Januari 1913 N103.

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 19 September 1898 no. 32, is aan den voor den dienst in Indië bestemden
soldaat K. Dietl, van het koloniaal-werfdepot, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche koloniale medaille met den gesp “Tonkin”

Medaille Coloniale gesp “Tonkin”

Bronbeek

Arnhem Bronbeek

Den 13 Augustus 1920 in Bronbeek opgenomen
Exh. 2 September 1920 No 5
1 October 1920 op verzoek ontslagen
Exh. 2 Nov 1920 N 58
1 Juli 1920 in Bronbeek opgenomen
Exh. 2 Aug. ’28 No 24
7 Januari 1929 in Bronbeek overleden

[ NL-HaNA 2.10.50 254 0214 ]

Overlijden

Kastulus Dietl overleed op 7 januari 1929 in Bronbeek.

Registratie onderscheidingen Kanselarij der Nederlandse Orden

Na het overlijden van Kastullus Dietl nam de Kanselarij der Nederlandse Orden zijn onderscheiding in ontvangst.

Onderscheiding (in het jaar 1815-1993)
Gedecoreerde K Dietl
Extra informatie Orde
Overige Buitenlandse Orden
Bronvermelding
Nationaal Archief, Registratie onderscheidingen
Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1993, Den Haag, archief 2.02.32

Volledig Stamboek NL-HaNA 2.10.50.02 429 0266

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over