BACHMEIJER, Heinrich 1880

Heinrich Bachmeijer trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op de 6e September 1906.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 42001
Doorlopende nummer : 30950
Algemeen stamboeknummer in Indië : 61603

Namen en Voornamen

Bachmeijer, Heinrich

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Jakob Mathias
Moeder Carolina Katharina Seck
Geboren te St Arnual / Duitschland /
den 24e Augustus 1880
Laatst gewoond te Saarbrücken / Duitschl. /
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.71 Meter.

Merkbare teekenen rechterarm

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Duitsche dienst

Bij het 10e Rhein Infie Regt No 161 van 1 September 1903 tot 18 September 1905 het laatst als gefreite.

[ Eenheid voluit: 10. Rheinische Infanterie-Regiment Nr. 161 ]

Embleem van het 10. Rheinische Infanterie-Regiment Nr. 161

Nederlandsche dienst

Den 6e September 1906 vrijwillig verbonden als soldaat voor zes jaren bij de Koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, welke tijd rekent in te gaan op den 26 October 1906 met f 200 handgeld.

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

Voordracht a/d Koningin om vergunning tot het dragen van de “Sahara” medaille.
7/22 07 25
Kon: besluit afz de Voordracht Indie kennis gegeven 8/8 op 42

Sergt Inf
den 26 Augustus 1912
het paspoort met c.v.g.g.
in Nederlandsch Indie
toegestaan 26 Oktober 1912 te Benkoelen afgegaan
Voll Stamm 33638

Opmerkingen

Fran Carolina Bachmeijer te St Arnual / Saarbrücken /

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 1 dezer [08-08-1907] no . 84 is aan den fuselier van het leger in Nederlandsch-Indië H. Bachmeijer (algemeen stamboek n°. 61603) vergunning verleend tot het dragen van de hem vanwege de Fransche Republiek geschonken Fransche Koloniale Medaille met gesp „Sahara”.

Fransche Dienst niet opgenomen in Stamboek

Op basis van de toekenning van de Medaille Coloniale is het zeer waarschijnlijk dat Heinrich Bachmeijer eerder dienst had gedaan in het Franse Vreemdelingenlegioen. In tegenstelling tot andere vergelijkbare gevallen is deze dienst echter niet in het Stamboek van de Nederlandse Koloniale troepen geregistreerd.
Om in het Vreemdelingenlegioen een contract van 5 jaar uit te hebben kunnen dienen, moet hij op jonge leeftijd ca. 17 of 18 jaar oud dienst genomen hebben. Vrijwel direct daarna zou hij in Duitse dienst moeten zijn gegaan. Zijn militaire loopbaan zou daarmee overkomsten vertonen met Friedrich Rettig,

Overlijden

Heinrich Bachmeijer overleed in 1961

Registratie onderscheidingen Kanselarij der Nederlandse Orden

Na het overlijden van Heinrich Bachmeijer in 1961 nam de Kanselarij der Nederlandse Orden zijn onderscheiding in ontvangst.

Onderscheiding (in het jaar 1815-1993)
Gedecoreerde H Bachmeijer
Extra informatie Orde
Overige Buitenlandse Orden
Bronvermelding
Nationaal Archief, Registratie onderscheidingen
Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1993, Den Haag, archief 2.02.32
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over