TADIC, Ludovik 1884

Ludovik Bartolomeus Tadic trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 7 oktober 1908.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 42712
Doorlopende nummer : 1842
Algemeen stamboeknummer in Indië : 65051

Namen en Voornamen

Tadic, Ludovik Bartolomeus

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Ivan
Moeder Ana Misic
Geboren te Karlstadt / Hongarije
den 5e September 1884
Laatst gewoond te Karlstadt
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.72 Meter.
Merkbare teekenen geene.

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het 2e Regiment Etranger van 3 April 1901 tot 3 April 1907, het laatst als korporaal.

Nederlandsche dienst

Den 7e October 1908 vrijwillig verbonden als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen zowel in als buiten Europa, welke tijd rekent in te gaan op den 19e November 1908 met f 200 handgeld.

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

fuselier
15 Maart 1911 Vermist
12 April 1911 Afgevoerd

VollStamb 31784

Opmerkingen

Mej. E. Tadic te Karlstadt / Hongarije /

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 3 December 1908 n°. 12 is:
1°. aan den voor den Indischen dienst bestemden soldaat L. Pütz vergunning verleend tot het dragen van de hem vanwege Zijne Majesteit den Duitschen Keizer, Koning van Pruissen, geschonken bronzen Zuid-West-Afrika-herinneringsmedaille;

2°. aan den voor den Indischen dienst bestemden soldaat L. Tadic vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale, met gesp, Algérie.

Médaille Coloniale met gesp Algérie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over