DELWOF, Abraham 1870

Abraham Delwof trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 17 april 1897.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 38512
Doorlopende nummer : 20002
Algemeen stamboeknummer in Indië : 46818

Namen en Voornamen

Delwof, Abraham

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Louis
Moeder Anna Cryzinsky
Geboren te Wilna / Rusland
den 27e September 1870
Laatst gewoond te Cherbourg / Frankrijk /
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.59 Meter.

Aangezicht ovaal
Voorhoofd gewoon
Oogen blauw
Neus gewoon
Mond Klein
Kin Spits
Haar bruin
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen geene.

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het 2e Regiment Etranger van 10 Maart 1892 tot 10 Maart 1897.

Nederlandsche dienst

Den 17e April 1897 aangekomen had zich den 16e te voren te Maastricht vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande den 17e April 1897 met f 200 handgeld.

fuselier
den 21 Februarie 1903
het paspoort met c.v.g.g. ( certificaat voor goed gedrag )
in Nederlandsch Indië toegestaan
28 Mei 1903 te Batavia afgegaan

Voll Stamb 22713

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

In Algiers van 12 Maart 1892 tot 20 Juli 1893 en van 9 Mei 1895 tot 9 Maart 1897.
In Tonkin van 2 September 1893 tot 8 Mei 1895.
Extreme Orient van 21 Juli 1893 tot 1 September 1893.
Heeft de Koloniale medaille “Tonkin” ontvangen.
Bij Koninklijk Besluit van den 27 April 1897 No 33 vergunning verleend tot het dragen van de Franse Koloniale medaille met de gesp Tonkin.

Opmerkingen

S. Jacobsen Rue Vulledien 45 Bordeaux.

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 27 April 1897 no. 33 is aan den voor den dienst in Indië bestemden soldaat A. Delwof, van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche koloniale medaille met de gesp „Tonkin”.

Fransche koloniale medaille met de gesp „Tonkin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over