STEFFENS, Henri 1860

Henri Steffens trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 16e Februari 1897.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 38416
Doorlopende nummer : 19705
Algemeen stamboeknummer in Indië : 46502

Namen en Voornamen

Steffens, Henri

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Pierre Jean
Moeder Marie Vanderzeijpen
Geboren te Mechelen / België
den 29e December 1860
Laatst gewoond te Mechelen
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.68 Meter.

Aangezicht ovaal
Voorhoofd hoog
Oogen grijs
Neus gewoon
Mond idem
Kin Spits
Haar blond
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen Figuur op beide Armen

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het 1e en 2e Regiment Etranger van 24 October 1891 tot 23 October 1896.

Nederlandsche dienst

Den 16e Februari 1897 aangekomen had zich den 4e te voren te Bergen op Zoom vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande den 16e Februari 1897 met f 200 handgeld, ing: besch: van het D.v.O. (dd 15 februari 1897 III Afd: No 2.

7675/99

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

In Algiers van 27 October 1891 tot 5 Augustus 1892 en van 24 Juni 1893 to 22 October 1896.
In Soudan van 6 Augustus 1892 tot 23 Juni 1893.
Heeft de Koloniale medaille “Senegal et Soudan” ontvangen.
Bij Koninklijk Besluit van den 18 Maart 1897 No 30 vergunning verleend tot het dragen van de Franse Koloniale medaille met de gesp “Senegal et Soudan”

Begrafen f0 21/2/99.

Terug per Prinses Sophie
Aangekomen te Amsterdam
den 25 October 1899
Contract overveer
Exh. 11/1 99

Opmerkingen

M. Moons geb: Vanderzeijpen te Mechelen Guldebodegemstraat 36.

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

i\j Koninklijk besluit van 8 Maart 1897 no. 30 is aan den voor den dienst in Indië bestemden soldaat H. Steffens, van het koloniaal werfdepot, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche koloniale medaille met de gesp ,Senegal et Soudan”.

Fransche koloniale medaille met de gesp „Senegal et Soudan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over