SIEBENMORGEN, Christian 1868

Christian Siebenmorgen trad in Nederlandsche Dienst bij de koloniale troepen op 6 Mei 1898.

Stamboekregistratie

Hij werd als volgt geregistreerd in het Stamboek

Folionummer : 39166
Doorlopende nummer : 22094
Algemeen stamboeknummer in Indië : 49098

Namen en Voornamen

Siebenmorgen, Christian

Namen der ouders, geboorteplaats, datum van geboorte, laatste woonplaats en signalement


Vader Peter
Moeder Johanna Peters
Geboren te Sterkrade / Duitsland /
den 30e April 1868
Laatst gewoond te Roubaix / Frankk /
Bij zijne aankomst bij het korps lang 1.67 Meter.

Aangezicht ovaal
Voorhoofd gewoon
Oogen bruin
Neus gewoon
Mond idem
Kin rond
Haar bruin
Wenkbrauwen idem
Merkbare teekenen geene

Waar – hetzij binnen of buitenlands – en wanneer in dienst getreden ; omschrijving van het aangegaan akkoord, en de verdere militaire loopbaan

Fransche dienst

Bij het 1e Rt Etranger van 28 April 1892 tot 28 April 1897.

Nederlandsche dienst

Den 6e Mei 1898 vrijwillig geëngageerd als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen zoowel in als buiten Europa, ingaande op dato met f 200 handgeld.
Behept met 3/4 gewichtscherpte op het r.o. (v.o.s. 1)
17 Mei 1904 gereëngageerd voor twee jaren als fourier / opgave 6 juni 1904 /

GE opgave nalatenschap gevraag tg. 1905/2390
De Duitse Gezant vraagt uitkering der nalatenschap 6/22 – ’05. 20.
Col. bericht dat f. 833,5 am pop. nagelaten. ten Buit. Zaken uitgekeerd 9/08 ’05 – 10.

Buit. Zaken zendt vrijwarende kwitantie 10/31 – ’05 – 41

Bijgewoonde veldtochten, bekomen wonden, uitstekende daden; wanneer en op welke wijze afgegaan

In Algiers van 30 April 1892 tot 25 November 1892
In Dahomeij van 26 November 1892 tot 29 December 1893.
In Algiers van 30 December 1893 tot 11 October 1894.
In Tonkin van 12 October 1894 tot 29 Januari 1897. Heeft de medaille van Dahomeij en de Koloniale medaille “Tonkin” ontvangen.
Bij Koninklijk Besluit van den 18 Maart 1897 No 30 vergunning verleend tot het dragen van de Franse Koloniale medaille met de gesp “Senegal et Soudan”.
Bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1898 no. 56 vergunning verleend tot het dragen van de fransche koloniale medaille met de gesp „Tonkin” en van de herinneringsmedaille voor het deelnemen aan de Fransche expeditie in Dahomey.

fourier
OVERLEDEN
den 25 Februari 1905
te Weltevreden
a/d geven. van Slepend nierlijden Ag 1905/2205

Opmerkingen

Aan nevens. adres kennisgegevens Voorl: Staat 23a

H. Otten te Sterkrade Gartenstraat 8

Bij Koninklijk besluit vergunning verleend tot het dragen van de Médaille Coloniale

Bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1898 no. 56 is aan den voor den dienst in Indië bestemden soldaat
C. Siebenmorgen, van het koloniaal-werfdepot, vergunning verleend tot het dragen van de Fransche koloniale medaille met de gesp „Tonkin” en van de herinneringsmedaille voor het deelnemen aan de Fransche expeditie in Dahomey.

De aan Christian Siebenmorgen toegekende onderscheiden werden na zijn overlijden op 25 februari 1905 te Weltevreden overgedragen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Nationaal Archief, Registratie onderscheidingen. Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1993, Den Haag, archief 2.02.32

1889 – 1890 Gevangenisregister

Op 28 Oktober 1889 stond Christiaan Siebenmorgen, 21 jaar oud, van beroep kantoorbediende ingeschreven in het gevangenisregister van Eindhoven als passant. Een dag later werd hij uitgeleid naar Pruissen.

Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters
Gevangenissen in Eindhoven, Deel: 69, Periode: 1889, Eindhoven, archieftoegang 54, inventaris­num­mer 69, Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Op 17 Juli 1890 stond Christiaan Siebenmorgen, 22 jaar oud, van beroep smid ingeschreven in het gevangenisregister van Eindhoven als passant. Een dag later werd hij uitgeleid naar Pruissen.

Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters
Gevangenissen in Eindhoven, Deel: 71, Periode: 1890-1891, Eindhoven, archieftoegang 54, inventaris­num­mer 71, Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over