Arie van Leeuwen, Dossier de Décés (1)

AC 21 P 164378
een voorbeeld van een Dossier de Décés

Sinds 8 mei 2010 kan via de website www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr de database van militaire slachtoffers van het Franse leger en Franse verzetseenheden uit de Tweede Wereldoorlog geraadpleegd worden.

In deze database is ook Arie van Leeuwen opgenomen.
Bij de gegevens van ieder slachtoffer staat ook de referentie van het dossier van overlijden (Dossier de Décés).
Bij Arie van Leeuwen is dat AC 21 P 164378.

Zo’n dossier kan bij de Service historique de la Défense te Caen worden opgevraagd.
In een aantal posts zal de inhoud van het zodoende verkregen Dossier de Décés van Arie van Leeuwen in detail besproken worden. Enerzijds om zo meer te weten te komen over de tijd van Arie van Leeuwen in het Vreemdelingenlegioen en welke administratie handelingen er werden verricht na het overlijden van een Legionair van Nederlandse herkomst.
Anderzijds als voorbeeld voor andere onderzoekers welke informatie deze dossiers zoal kunnen bevatten.

De omslag van het Dossier de Décés

Het opgevraagde dossier was integraal gefotokopieerd inclusief omslag.
Op deze omslag is duidelijk zichtbaar de huidige referentie van het dossier.
Daaronder staat in rode inkt het oorspronkelijke dossier No.
De voorgedrukte omslag is van het:

Ministére des Anciens Combattant er Pensionnés.
Cabinet du Ministre
Service Central de l’Etat-Civil, des Successions et des Sépultures Militaires.

Genoteerd werden de naam, voornamen, rang eenheid, registratienummer, geboortedatum en plaats, datum van overlijden en plaats van overlijden, doodsoorzaak, datum en plaats van de begrafenis en het adres van de familie.

We zien dat de achternaam van Arie van Leeuwen op deze omslag eerst genoteerd werd als:

Lecuwen. Dit werd later doorgehaald en gewijzigd in Van Leeuwen.

Als voornamen werd genoteerd : Arie Van. Dit werd later ook doorgehaald van gewijzigd in Arie.

Als eenheid werd genoteerd: 4e Regt Etranger Cie Auto Marrakech.
Mogelijk is de Cie Auto een verkorte schrijfwijze van de Compagnie Montée Automobile (du 4e REI).
Verder is er genoteerd C.P.1. Dit is de afkorting van de compagnie de passage No 1.
Dat was eenheid waarin rekruten en legionairs tijdelijk werden ingedeeld bijvoorbeeld bij een overplaatsing.

Het numero matricule van Arie van Leeuwen was 75.109.
Op basis hiervan moet hij begin 1938 dienst genomen hebben in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Zijn geboortedatum en plaats zijn correct genoteerd.
Hij werd ingeschreven bij de lichting van het jaar 1938, wat er nog eens op wijst dat hij in 1938 dienst heeft genomen.

Op 12 december 1939 overleed Arie van Leeuwen in het militaire hospitaal thermal van Amelie-les-Bain.
Als doodsoorzaak is aangeven : “tuberculose pulmonaire ouverte” (Open longtuberculose).
Daarachter staat (Hors guerre), vrij vertaald niet aan de oorlog of oorlogshandelingen gerelateerd.
Daarachter staat nog 49 a DID. Niet duidelijk waar dit naar verwijst.

Omdat zijn doodsoorzaak niet aan oorlogshandelingen was gerelateerd was hij formeel ook geen oorlogsslachtoffer.
Dit wordt nog eens duidelijk aangeven door de stempel met de volgende tekst:

N’A PAS DROIT A LA MENTION M.P.F.
Le Chef de la Section responsable : 22 DEC 1941 (Paraaf)

Letterlijk staat er, niet het recht vermeld te worden als Mort Pour la France

Als adres van de familie stond er eerste Leiden daarna Katwijk (Holland).
Dit werd allemaal doorgehaald en veranderd in de Genestetstraat No 51 a Leiden (Pays Bas)
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over