1949 Van Kriegsmarine naar de maquis…

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Marinus van der Graaf uit Utrecht via de Arbeidsdienst, het Vrijwilligerslegioen Nederland en de Kriegsmarine bij de Franse Maquis terecht om van daaruit dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen.


12 Mars 1919, Bou Denib, Postcard to a friend

On the 12th of March 1919 a légionnair of the 6em Comp. Groupe Hugon a Bou-Denib (Maroc orientales) wrote a postcard to a friend also a légionnair. He used a pen with red inkt, which most likely due to moisture, blurred some of the written text. A such the name of the sender is somewhat


Mle 55252, Kurt GNIEGWITZ Mort pour la France 02-07-1949

Een Duitse legionair had deze foto van zijn gesneuvelde kameraad in zijn album ter herinnering aan zijn tijd in het Franse Vreemdelingenlegioen in o.a. Algerije en Indo China geplakt.Kurt Gniegwitz, gefallen am 2. VII 49 had hij erbij geschreven.Voldoende informatie om de volgende gegevens uit de Franse database Memoires des Hommes te halen. Kurt GNIEGWITZMort


Engagement dans la Legion Etrangere

Volgende zin, uit een willekeurig gekozen krantenartikel, over een man die het plan had opgevat dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen, roept bij mij toch altijd de vraag op, hoe wist hij waar hij heen moest? Afgaande op de mededeeling van familieleden, dat S. het plan had opgevat om zich naar Frankrijk te begeven


1911, Van Oudheusden, Karel Gerard, vermist

Op 4 april 1911 schreef Leendert van Oudheusden uit Den Haag een brief aan waarschijnlijk het Ministerie van Koloniën. Hij en zijn familie waren op zoek naar informatie over zijn jongere broer Karel van Oudheusden.
Ze vermoeden dat de oud militair die o.a. gediend had in Nederlands Indië, dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.


1908 De Muiterij in Algiers

Algemeen Handelsblad 17 december 1908 De hoofdredacteur van de Matin, Stéphane Lauzanne, wijdt een hoofdartikel aan het gebeurde in Zuid-Oran, waarin hij met nadruk verklaart, dat thans alleen Frankrijk en niemand anders de kwestie moet beslechten, daar de desertie plaats had op Fransch grondgebied en de muiters alleen tegen Franschen zijn opgetreden. Daarna richt hij


1936 Juillet 3 R.E.I.

C.H.R. Effectif: 18 Officiers – 24 Sous-officiers – 102 Caporaux et légionnaires – 10 chevaux – 5 mulets Stationnement – FES Le Chef de Bataillon FLAN est promu au grade de Lt-Colonel à la date du 25 Juin 1936 (J.0. du 25-6-1936) 5 – Le Capitaine BOUSQUET part en permission et est remplacé dans le


1912 Fünf Jahre Fremdenlegionär, Frans KULL

In 1912 besteedde het Nederlandse maandschrift voor officieren, van reserve, militie, landweer en weerbaarheid, Mavors kort even aandacht aan het in Duitsland verschenen boek “Fünf Jahre Fremdenlegionär” door Franz KULL. „Fünf Jahre Fremdenlegionär.,’ Selbsterlebtes während meiner fünfjährigen Dienstzeit von F. KULL, prijs f 0,50, waarin hij, als indertijd E. ROSEN, een afschrikwekkend beeld geeft van


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over