Arie van Leeuwen, Dossier de Décés (1)

AC 21 P 164378een voorbeeld van een Dossier de Décés Sinds 8 mei 2010 kan via de website www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr de database van militaire slachtoffers van het Franse leger en Franse verzetseenheden uit de Tweede Wereldoorlog geraadpleegd worden. In deze database is ook Arie van Leeuwen opgenomen.Bij de gegevens van ieder slachtoffer staat ook de referentie


Ervaringen 5 – 6, S. Bino

Ervaringen V Deze nederlaag was een geduchte slag voor ons en voor ons niet alleen, voor heel het Fransche leger was het een teleurstelling. Doch wij hadden gedaan wat wij vermochten. In dien tijd was er niet tegen de Duitschers te strijden. Hun manoeuvreeren met de beschikbare strijdkrachten was zoo handig, geschiedde zoo bliksemsnel, dat


Ervaringen, S. Bino

04-08-1914 – Ervaringen 3 – 4Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage 27-06-1916 – 29-06-1916 Ervaring III De heer S. Bino, een oud-Hagenaar, die bij het uitbreken van den oorlog, in Antwerpen woonde, waar hij in betrekking was als vleeschouwer en die uit sympathie voor de zaak der geallieerden in Franschen krijgsdienst is getreden en met het


Generaal Brulard

In het krantenartikel ” Van Hollanders die voor Frankrijk vechten ” gepubliceerd begin 1916, wordt de Franse generaal Brulard genoemd. Het lijkt een detail, maar kan ook gezien worden als een soort graadmeter voor de accuratese en de betrouwbaarheid van de in het artikel genoemde namen en gebeurtenissen. Over generaal Brulard vertelde een Nederlandse oud-legionnaire


9 mei 1915, Ervaringen (8 – 9) S. Bino

9 mei 1915 Intussen was het met vechten en nog eens vechten 9 Mei geworden, een gedenkwaardige dag voor het Vreemdenlegioen. Garibaldi was in een voorgevecht gewikkeld met 3 bataillons Duitschers. De Duitschers leden een verpletterende nederlaag. Drie duizend gevangenen vielen in zijn handen, eveneens 18 machinegeweren en twee kleine bergkanonnen. De nu volgende dagen


Sterfte door ziekte in het Franse Vreemdelingenlegioen, Algerije 1836-1845

“In Afrika zijn zij het voorwerp geweest der verachting van den Fransen krijgsman, in wiens vermoeienissen en gevaren zij gedeeld hebben; doch neen, zij hebben meer dan in hun gevaren gedeeld, want hen heeft men steeds aan de spits gesteld, ter bestrijding van den Afrikaan; bij schaarste van verpleging, zijn hun wonden onverbonden gebleven; wanneer


La musique du Regiment de Marche de la Legion Etrangere (1943 – 1945)

Origin and Unit Identification Following photo I could recently purchase via Delcampe.fr.It shows a military band which is easy to be identified as from the French Foreign Legion.More specific it is the band of the Regiment de Marche de la Legion Etrangere. The identification was easy because of the clearly visible letters R.M.L.E. on what


Nederlanders die uit Fransche krijgsgevangenschap werden bevrijd door dienst te nemen in het Fransche “Vreemdelingen legioen” 1946

Het was de historicus Wilbert Manders, die onderzoek doet naar Limburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse (krijgs-) dienst zijn geweest die mij volgende lijst namen afkomstig uit het Rode Kruis archief deed toekomen.De index van de archief folder is Rode Kruis archief 2035 (Centrale Documentatie) Inv. No. 1251. Opgenomen is deze lijst afkomstig


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over