1884, Een legionnair uit Ooststellingwerf

Verder dan Ooststellingwerf Een boerenjongen, uit bovengenoemde gemeente, ging voor enige jaren als vrijwilliger bij het Instructie-bataillon te Kampen, om later bij het garnizoen te Maastricht ingedeeld te worden. Toen deserteerde hij en langen lijd hoorde men niets van hem. Eerst dezer dagen kreeg men bericht van hem. Hij was naar Frankrijk gevlucht, had daar


Categorie: Uncategorized

1884 Bij het Fransche vreemdelingenlegioen in Tonkin

Op 28 juni 1887 verscheen in het “Soerabaijasch handelsblad” onder de titel “Bij het Fransche vreemdelingenlegioen in Tonkin” het verhaal van “iemand, die bij het Fransche vreemdelingen-legioen in Tonkin” had gediend.Of het hier het verhaal van een Nederlanderse oud-legionnair betreft is, op basis van de informatie in het artikel, niet op de maken. Eerder zou


1857 – 1862 “Hollanders, uit het vreemden-legioen ontslagen”

Leydse courant 14-08-1857 Rotterdamsche courant 10-08-1859 Een inwoner der gemeente Woudrichem, die vóór onderscheidene jaren in dienst trad, deserteerde, na de Belgische onlusten en den tiendaagschen veldtogt, naar België en Frankrijk. Bij het vreemdenlegioen heeft hij vele campagnes medegemaakt in Algerië en elders; ook woonde hij den oorlog in de Krim bij.Dezer dagen is hij


Categorie: Uncategorized

1926 Uit Syrië gedeserteerde Nederlanders

Op 20 juli 1926 verscheen in “Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad” een “eigen brief” met als titel “Gestrande Hollanders”.De schrijver verhaald over Nederlanders die gestrand zijn in Jerusalem, zoals pelgrims op weg naar Mekka.Hij schrijft ook over, uit het Franse Vreemdelingenlegioen in Syrië gedeserteerde legionnaires, waaronder ook enkele Nederlanders. Tenslotte nog over een


Categorie: Uncategorized

1903 KNIL vergeleken met het Vreemdelingenlegioen

Op 8 September 1903 berichtte “Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” onder de kop “Duitsche soldaten bij het indische leger” o.a. over een artikel dat verschenen was in de Leipziger Neueste Nachrichten waarin het verschrikkelijke leven Europese soldaten in Nederland Indie beschreven werd. In de Leipziger Neueste Nachrichten van 1 Augustus vinden wij onder


Categorie: Uncategorized

1906, In malaiischen Feldlagern

In 1906 verscheen bij de in Berlijn gevestigde uitgeverij “Dr. P. Langenscheidt”, een boek over het KNIL getiteld: “In malaiischen Feldlagern. Skizzen aus der holländischen Kolonialarmee”.De schrijver was Reinhold Cronheim.Het “Bataviaasch nieuwsblad” bestede er onder de kop “Indisch Soldatenleven” op 20 juli 1906 aandacht aan. In Duitsland verschenen in diezelfde periode veel boeken over het


Categorie: Uncategorized

1895 Werf fouten

Op 22 februari 1895 verscheen in “De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad”, het volgende ingezonden stuk.De inzender Z. beschrijft hierin o.a. het verhaal van de Belg Jansen die onder een andere naam eerste bij het KNIL diende. Daarna ging Jansen bij het Franse Vreemdelingenlegioen en nam daarna nu onder zijn eigen naam weer dienst bij het KNIL.Het


Categorie: Uncategorized

1886 – 1891 “Bij het Vreemdenlegioen”

In 1896 publiceerde de Haagse krant “De avondpost” een interessant verhaal van een Nederlander die diende in het Franse Vreemdelingenlegioen van 1886 tot 1891.
Het verhaal is in de voor die tijd typerende “Duitse” anti-legioen stijl geschreven.
De man ondertekende zijn verhaal helaas slechts met de letter X wat een identificatie zeer lastig maakt.


1860 Dragers van de Engelsche Krim-medaille

De ‘s Gravenhaagsche nieuwsbode publiceerde op 4 maart 1860 het volgende bericht met daarin o.a. de namen van soldaten van het koloniaal werfdepot die toestemming hadden gekregen tot het dragen van de Engelsche Krim-medaille. Onder hen een aantal oud-legionnairs. Door den kanselier der beide orden is vergunning verleend tot het dragen der St. Helena-medaille, aan


1851 Veldtogt van het Fransch-Afrikaansche leger tegen Klein-Kabylië

Aanleiding, Luitenant Gerardus Petrus Booms Al in 2016 attendeerde Erik Naberhuis, researcher op het gebied van militaire historie, mij op het feit dat de Nederlandse Luitenant Gerardus Petrus Booms deel had genomen aan de Franse veldtocht tegen Klein-Kabylië.Het lukte mij toen niet te achterhalen bij welke Franse eenheid Gerardus Booms destijds was ingedeeld.Een kleine 6


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over