In het Legioen 1952 – 1953, op zoek naar Arnold Wessels

Op de Nationale feestdag van Frankrijk 2022, quatorze juillet, kreeg NLLegioen van B. Wessels een E-mail met de volgende vraag: Enige jaren geleden werd ik benaderd door een meneer Van Oort of Oord met de vraag of Arnold Wessels familie van mij was. Hij vertelde mij dat zij beiden in het Legioen gediend hadden maar


27 maart 1958, Oud-legionair als oplichter

Op 27 maart 1958, berichtte het “Limburgsch dagblad” onder de kop “Oud-legionair als oplichter” over een rechtszaak tegen een oud-legionair. Zijn initialen waren W., E. en hij woonde in Doetinchem. Hij zou als parachutist bij Dien Bien Phu zijn gedropt en daarna gedeserteerd. Oud-legionair als oplichter ROERMOND, 26 maart. (Eig. corr.) Met een schipperspet op


1845 – 1855 Deserteurs en oud-legionairs in het nieuws

Van de Nederlandse militairen, in de periode 1845 – 1855, die na hun desertie uit het Nederlandse leger dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen verschenen zo af en toe berichten in de Nederlandse kranten.Zie ook: Een 77 jaar oude deserteur 1849 – 1853 Nederlandse deserteurs1852 Signalementen van deserteurs 1851 Dalfsen 23 Sept. Uit het Fransche


1869 Schetsen en Toonelen uit den Atlas en den Aöerès

In 1853 mocht de Nederlandse 1ste luitenant Cornelius Marius de Jong van Rodenburgh van het 4de regiment infanterie deelnemen aan de voorgenomen expeditie van de Fransen tegen de Kabylen in Algerije. De Nederlandse kranten berichten er als volgt over: Aan de op nieuw voorgenomen expeditie der Franschen troepen tegen de Kabylen in Algiers, zullen weder


1882 Naar het Vreemdelingenlegioen vanuit Ommerschans en Veenhuizen

Veel Nederlanders die in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend hadden, konden na hun terugkomst in Nederland hun plaats in de maatschappij niet meer vinden, voor zover ze die al ooit hadden gehad. Als bedelaars en landlopers zwierven ze rond. Als ze werden opgepakt eindigde ze eind 1800 vaak in een van straf koloniën van de Maatschappij


1915 CITATIONS à l’Ordre de l’Armée

CITATIONS à l’Ordre de l’Armée Les militaires dont les noms suivent sont cités à l’ordre de l’armée (corps expéditionnaire d’Orient) : La 1er section de la 1re compagnie du bataillon de légion du 1er régiment de marche d’Afrique : sous les ordres du sergent Anfer, puis ce dernier ayant été tué, du sergent Steimann, dans


1852 Signalementen van deserteurs en mogelijk oud-legionnaires in het Algemeen Politie Blad

Nieuwe bron Tijdens het onderzoek naar Dirk van Egmond werd een zeer interessante nieuwe bron van Nederlanders die in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend ontdekt door researcher Bea, het Algemeen Politieblad. Het Algemeen Politieblad was een belangrijk communicatiemiddel van de Nederlandse politie in de negentiende en twintigste eeuw. Het blad werd vanaf 1852 gebruikt om


1934 – 1936 Three postcards to French Foreign Legion officer Foucher

Provenance The French auction site Delcampe remains a treasure trove for historical items, even for specialistic items such as documents from the French Foreign Legion. Medio 2022 three postcards, sent to an officer of the French Foreign Legion in the 1930’s, were for sale at a very reasonable price. The vendor seems to be specialised


1862 eene 30 jarige militaire loopbaan

Op 8 januari 1862 berichtte de “Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant” over een veteraan die terecht stond voor landlooperij. Dezer dagen stond voor de de regtbank te ‘s Hertogenbosch iemand ter zake van landlooperij teregt. Uit zijne opgaven bleek dat hij was geboren te Utrecht [ 1815 ],in 1830; op 15 jarigen leeftijd nam hij


19-01-1916. l’Inscription d’actions de guerre sur les pièces matricules

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d’ordre général. — No 6. Circulaire relative à l’inscription d’actions de guerre sur les pièces matricules. Classement à l’édition méthodique : Volume 10, page 115. Paris, le 19 janvier 1916. Les actions de guerre ci-après mentionnées seront inscrites sur les pièces


Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over