23 september 1925. Bedelarij, S., Chr. J. J.

Op 23 september 1925, berichtten twee Limburgse dagbladen, het “Limburgsch dagblad” en de “Limburger koerier” van een bedelende oud-legionnaire. Het “Limburgsch dagblad” berichtte als volgt: MAASTRICHT. – Bedelarij. De 57-jarige kleermaker Ch. J. J. S. zonder bekende woonplaats, thans gedetineerd, had bij dhr. P. aan den Scharnerweg gebedeld. Bekl., die 12 jaar in Indië gediend heeft, daarna


31 oktober 1953. De Telegraaf over het Vreemdelingenlegioen

Op 31 oktober 1953 berichtte het dagblad “De Telegraaf” uitvoerig over het Franse Vreemdelingenlegioen onder de kop “Bezint eer gij begint”. Het kranten artikel was zoals veel artikelen over het Vreemdelingenlegioen in deze periode vooral bedoeld als een waarschuwing. De mythes van o.a. de ronselaars werden er weer eens in aangehaald eveneens de zware lijfstraffen


De nacht van 1 op 2 December 1947, desertie m.s. “Marchall Joffre”

Inleiding Op 19 oktober 2021 ontving ik van een bevriende historicus, Victor Laurentius, een dossier uit het Nationaal Archief [1] betreffende gedeserteerde legionnaires uit de periode eind 1947, begin 1948.Onder hen bevonden zich een aantal Nederlanders.Reden genoeg de zich in het dossier bevindende brieven en rapporten aan een nader onderzoek te onderwerpen en in een


5 november 1928, Voor het hekje bij den Politie-Rechter. Legioenair

Ja, zo kun je Legionair ook schrijven Legioenair. Maar het leverde in Delpher wel weer een aantal interessante kranten artikelen op zoals deze van 6 november 1928 uit het Dagblad van Noord-Brabant.Helaas geen enkele verwijzing naar welke Nederlandse Legionair het hier betreft. VOOR HET HEKJE BIJ DEN POLITIE-RECHTER. Legioenair.Zitting van 5 November 1928. Men zou


29 april 1958, Vader haalt zoon uit legioen

De meeste landelijke dagbladen in Nederland besteden er op 29 april 1958 aandacht aan, een vader die het gelukt was zijn zoon uit het Vreemdelingenlegioen te krijgen. De Telegraaf schreef in de koppen: Hagenaar presteerde ‘t onmogelijke. Vader haalt zoon uit het Legioen. Avontuur met gelukkig slot. De opmaak het artikel en de inhoud van


Harent van der Zee

Op zoek naar Z., H. Met slechts zijn initialen, H. Z. , staat een uit Harlingen afkomstige zeeman sinds april 2021 in de lijst van Nederlandse legionairs. Het gegeven dat H. Z. legionnaire zou zijn geweest is afkomstig uit een krantenartikel van 8 oktober 1964 verschenen in het “Nieuwsblad van het Noorden” Harlinger zwerver gebroken


Wilhelm “Willy” Bos(ch)man, een Nederlandse veteraan uit de Eerste Wereldoorlog?

Aanleiding Op het Stamboomforum was omstreeks 2018 de volgende oproep te vinden: “Onze familie is op zoek naar een waarschijnlijke Wilhelm Johan Bosman, die, naar oude verhalen en herinneringen, in het franse vreemdelingenlegioen heeft gediend” Er kwamen wat tips binnen maar tot een echte identificatie kwam het niet. Daarmee leek deze zaak afgedaan,totdat ik in


4 maart 1953, vader redde zijn zeventienjarige zoon uit het Vreemdelingenlegioen

“Vader redde zijn zeventienjarige zoon uit Vreemdelingenlegioen” onder deze titel publiceerde op 4 maart 1953 de Nieuwsdienst van het Algemeen Dagblad het onderstaande artikel.Het lukte de vader, een zakenman uit Den Haag, zijn zoon vanuit Fort Saint Nicolas te Marseille weer mee naar huis te nemen. Volgens het artikel lukte dat omdat deze nog geen


Le DCRE 1939 – 1940

Les implantations du Dépôt Commun des Régiments Etranger en 1939 – 1940. A Sidi-bel-Abbès: ETAT-MAJOR: BATAILLON d’INSTRUCTION: 1 Compagnie d’Instruction des Cadres ( CIC ), 1 Compagnie d’Instruction des Mitrailleurs ( CIM ), 1 Compagnie d’Instruction d’Engins et Transmission ( CIET ) 1 Compagnie d’ Engagés Volonataires (CEV) BATAILLON DE PASSAGE: Compagnie de Passage 1 (CP1),


La Caserne du 1er Étranger – Bâtiment central. Photo Albert

The original photograph, to produce the above shown postcard, must have been taken before 1931 when the Monument aux Morts de la Légion was not yet installed.Its blue tone and quality, however, is more something that of a, what French postcard collectors refer to as, Carte postale semi moderne. These CSM postcards were issued between


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over