1855 De Vreemden Legioenen

In het tijdschrift “Onze tijd” met de enorme ondertitel “Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van staatkunde, geschiedenis, land- en volkenkunde, kunsten, wetenschappen, nijverheid, enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten” uit 1855 verscheen een artikel over “Vreemden Legioenen”.Het Franse Vreemdelingenlegioen werd hierin ook beschreven. […]In Frankrijk dienden in 1776 acht Duitsche regimenten


André PIGNATELLI DI CERCHIARA 1884-1917

Sous-lieutenant Pignatelli di Cherchiara Searching for further information about sous-lieutenant Pignatelli, who in 1914 was promoted to lieutenant, I found in the “Journal officiel de la République française” from the 25th of June following publication of assignments and transfers of officers from the legion. Interesting source of information for those historians reconstructing the career of


1862 Zelfmoord oud-legionair

Inleiding In het midden van de 19e eeuw was het schijnbaar niet ongebruikelijk dat Nederlandse militairen deserteerden en vervolgens dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen.Na hun contract bij het Vreemdelingenlegioen te hebben uitgediend, dan wel daar wederom gedeserteerd te zijn, keerden velen van hen weer terug naar Nederland. Soms gaven ze zich zelf aan, anderen


NIEUWENHUYSEN, Pierre Mathieu Adeline, schoenmaker in het Franse leger 1915-1918

Inleiding Iedere militair had ze aan zijn voeten tijdens de Eerste Wereldoorlog, schoenen dan wel laarzen. Er was dus ook een heel leger van schoenmakers nodig deze te produceren dan wel te repareren.Het Franse leger had hiervoor schoenmakers in dienst. Deze hadden zelfs een eigen insigne. Een van hen was de uit Waalwijk afkomstige Pierre


Patrice de Tholozany 1925-1958

October 2022 an extensive set of documents from a former officer of the French Foreign Legion, Pierre CARLES was offered for sales on E-Bay. Amongst these documents was following photograph of a fellow officer. On the back was written: Patrice de Tholozany, lieutenant au 3e REI 1950. Tue comme capitaine a la 13e DBLE la


1950 „Ik wil naar Korea !” Avonturiers

Inleiding Het Franse Vreemdelingenlegioen is sinds zijn ontstaan altijd geassocieerd met avontuur en zij die er dienst in wilden nemen of namen werden dan ook vaak aangeduid als avonturiers.In dit bijzondere artikel over vrijwilligers voor dienst in Korea uit “De Zaanlander ” van augustus 24 augustus 1950, komt zo’n “avonturier eerste klasse” zoals hij door


27 Juin 1946 KHENIFRA, 8 Compagnie Montee

Introduction Following text is the transcription of a document that belonged to Pierre CARLES who served in 1946 as an Aspirant in the 8o Cie Montee of the G.C.M.P. of the 3o R.E.I.This unit “Groupement des Compagnies Montées et Portées” was formed on the 1st of June 1944 in Morocco.The G.C.M.P. consisted of 3e REI’s


1949 Van Kriegsmarine naar de maquis…

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Marinus van der Graaf uit Utrecht via de Arbeidsdienst, het Vrijwilligerslegioen Nederland en de Kriegsmarine bij de Franse Maquis terecht om van daaruit dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen.


12 Mars 1919, Bou Denib, Postcard to a friend

On the 12th of March 1919 a légionnair of the 6em Comp. Groupe Hugon a Bou-Denib (Maroc orientales) wrote a postcard to a friend also a légionnair. He used a pen with red inkt, which most likely due to moisture, blurred some of the written text. A such the name of the sender is somewhat


Mle 55252, Kurt GNIEGWITZ Mort pour la France 02-07-1949

Een Duitse legionair had deze foto van zijn gesneuvelde kameraad in zijn album ter herinnering aan zijn tijd in het Franse Vreemdelingenlegioen in o.a. Algerije en Indo China geplakt.Kurt Gniegwitz, gefallen am 2. VII 49 had hij erbij geschreven.Voldoende informatie om de volgende gegevens uit de Franse database Memoires des Hommes te halen. Kurt GNIEGWITZMort


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over