1913 – 1918 De kindermoord te Princenhage. Gehoord, M. v. H. een gepensioneerd militair

Op 19 mei 1913 berichtte de “Bredasche Courant” over de moord op de 8-jarige Adrianus van den Broek uit Princenhage. Het nieuws over de “Moord te Princenhage” verspreidde zich via de kranten over heel Nederland en haar Koloniën. Gehoord in de zaak werd de gepensioneerde militair M.v.H. die ook in het Vreemdelingenlegioen gediend had.


1914 De kok uit het vreemdelingenlegioen aan boord van de “Ayesha”

Inleiding In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog bracht een Duitse raider, de lichte kruiser Emden, het grootste deel van de geallieerde vrachtvaart in de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan vrijwel tot stilstand. De Emden werd uiteindelijk vernietigd, maar een deel van haar bemanning ontsnapte in een zeilschoener, de Ayesha en keerde


1933 “DIE BEESTACHTIGE FRANSCHEN OOK!?

In 1933 verscheen in de Nationaal Socialistische krant “Westdeutsche Beobachter” een artikel over een antisemitische gebeurtenis beschreven die zich afspeelde in het Franse Vreemdelingenlegioen. Plaats van handeling was de Marokkaanse stad Beni Mellal. Het Nederlandse tijdschrift “Opvoeding en moraal”, het orgaan van “De Weezenkas” een vereniging op de grondslag van het beginsel opvoeding zonder geloofsdogma,


1939 “Het Vreemdelingenlegioen” artikel in De katholieke illustratie

Op 26 januari 1939 verscheen er in het weekblad “De katholieke illustratie” een artikel over het Franse Vreemdelingenlegioen. In deze periode, tussen de jaren 1930 en 1940, werd wel vaker zoals in dit artikel redelijk positief en genuanceerd over het Vreemdelingenlegioen geschreven. In de introductie werd een vergelijking gemaakt met het koloniale leger van Nederland. Hoewel deze legers onderling


1931 Wrakhout. De oude Kurassier

Inleiding Johannes Antonie Visscher (Asch, 30 maart 1876 – Groesbeek, 4 februari 1943), was een Nederlandse armoedebestrijder, predikant en auteur. In al deze hoedanigheden gaf hij blijk gaf een grote sociale bewogenheid.Hij was aanjager, oprichter en leider van diverse instellingen en initiatieven ter verbetering van het leven van met name de arme, agrarische bevolking. Als


1938 “Smirnoff vertelt” o.a over het Vreemdelingenlegioen

Iwan Smirnoff (Vladimir, 30 januari 1895 – Palma de Mallorca, 28 oktober 1956) was een Russisch-Nederlands verkeersvlieger bij de KLM in een periode waarin de KLM vele historische vluchten uitvoerde, waarvan de piloten een heldenstatus verkregen. Smirnoff is bekend geworden als de gezagvoerder van de beroemde kerstvlucht van de Pelikaan in 1933. Hij nam bij


1936-1939 Psychiatrie “De instabielen”

Volgende verwijzing naar het Vreemdelingenlegioen kwam ik tegen in het boek “Psychiatrie, een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkers” uitgeven in de periode 1936-1939.Auteur Hoeven, Henri van der (Jr ; 1879-1956) en Coauteur Hoeven, Henk van der (1912-1957). De verwijzing is onderdeel van een ordening van onevenwichtigen en defecten: In dit amalgama van onevenwichtigen en


1940 “De helsche patrouillle” door Edward Multon

Omstreeks 1940 verscheen bij uitgeverij “De Stuw” in Rotterdam de avonturenroman “De helsche patrouille” geschreven door Edward Multon. Edward Multon was een van de pseudoniemen van de Nederlandse schrijver Herman Nicolaas van der Voort (Rotterdam, 15 november 1900 – Rotterdam, 2 mei 1982).Avontuur, Romantiek en Techniek beloofde deze “Roman uit het Vreemdelingen-legioen”. Stereotype zijn de gekleurde illustratie op stofomslag


1935 “De verdwenen Christen” door Albert Helman

Inleiding Ik kwam de titel en een summiere beschrijving van dit korte verhaal van Albert Helman, tegen bij het zoeken naar artikelen over het Vreemdelingenlegioen geschreven door A. den Doolaard. Albert Helman is een pseudoniem van Lodewijk LichtveldEen korte verhaal van beide schrijver was in 1935 opgenomen in een bundel “De Korte Baan” waaraan op


1939 A. den Doolaard. De Volkerenbond der uitgeworpenen. Artikel 1

In 1936 maakte A. den Doolaard een reis door Noord-Afrika (Marokko), en in 1938 nogmaals, nu met zijn vrouw Erie. Zijn indrukken legde hij vast in een aantal artikelen in Het Volk en het weekblad Wij. Het artikel in het weekblad WIJ werd een week vooraf als volgt aangekondigd. A. den Doolaard schreef voor WIJ De volkerenbond der


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over